Przydatne wskazówki / Interesujące materiały

Aby rozpocząć dostosowywanie oferty, by była wolną od barier, nie ma potrzeby wymyślania nowych rozwiązań ani metod. Wiele elementów może być przystosowanych od razu, bez znacznych nakładów ani wysiłku. Pewne rozwiązania można wdrożyć na przykład przy okazji działań konserwujących istniejącą infrastrukturę. Chcielibyśmy się tutaj podzielić informacjami odkrytymi w trakcie naszych poszukiwań. Będą to kompleksowe wytyczne co do wolnych od barier rozwiązań dla ofert związanych z kontaktem z przyrodą oraz ciekawostek w tym temacie. Pogrupowane według języka, dają ogląd doświadczeń z wielu europejskich krajów, również nie biorących udziału w tym projekcie.

Angielski

Birding For All: międzynarodowa organizacja z siedzibą w Wielkiej Brytanii, której celem jest zachęcanie wszystkich ludzi do lepszego udostępniania każdemu zasobów, usług i rezerwatów ornitologicznych https://birdingforall.com/about-birding-for-all/

Porady dla niepełnosprawnych obserwatorów ptaków, The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB): https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/birdwatching/advice-for-disabled-birdwatchers/

Dlaczego dostępność parków narodowych ma znaczenie, National Geographic: tutaj

Świadomość niepełnosprawności: Walka o dostępność, przyroda: https://www.nature.com

Niemiecki

Turystyka dla wszystkich: Przewodnik po ofertach przyrodniczych bez barier, Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badania i Ekonomia: pobierz tutaj.

Podręcznik dla strażników/ leśników i przewodnik przyrodniczy / Praktyczny poradnik z Rezerwatu Biosfery Schaalsee, Niemcy: pobierz tutaj

EUROPARC_Barrierefeies-Naturerleben-planen (EUROPARC organizowanie przestrzeni przyrodniczej wolnej od barier): pobierz tutaj

ADAC-Ratgeber https://www.yumpu.com/

Lista imprez dla niepełnosprawnych, Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V: pobierz tutaj

Hiszpański

Przewodnik jak udostępnić środowisko dla osób niewidomych lub słabowidzących", Fundación ONCE: szczegóły tutaj

"Dostępność w parkach narodowych. Bez paradoksów w raju": https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6125.pdf